Instrukcja obsługi VAM2

Krok po kroku wideo tutorials na temat sposobu użycia VAM2.

1. Login

2. Tutorial listy projektów

3. Kierownik wysyłania

4. Asset Manager

5. Funkcja wyszukiwania