Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa zainteresowanie naszą firmą i produktami. Państwa dane i prywatność są dla nas szczególnie ważne, dlatego chcemy je chronić podczas przeglądania naszych stron internetowych. Tutaj znajdą Państwo informacje o sposobie gromadzenia przez nas danych anonimowych i osobowych.
 • Adres IP komputera, z którego pochodzi wniosek
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp
 • System operacyjny Twojego komputera i używana przez Ciebie przeglądarka
 • Nazwa dostawcy dostępu do Internetu
Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach
 • Zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej
 • Zapewnienie wygody korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Dalsze cele administracyjne
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO. Nasze prawdziwe zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym momencie nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na Państwa temat.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Do korzystania z naszej oferty internetowej nie jest konieczne ujawnianie żadnych danych osobowych. Przechowujemy jedynie dane dotyczące wizyt na miejscu, bez odniesienia do osoby, np. nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę, z której Państwo nas odwiedzają lub nazwę pliku, o który Państwo prosiliście. Do tych celów mogą być używane pliki cookie, które zbierają i przechowują dane przy użyciu pseudonimów, ale nie umożliwiają identyfikacji osoby.
Weiss AG ma prawo do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu obsługi naszych usług internetowych. Nie odczytujemy Państwa danych osobowych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim. Dane osobowe nie będą przekazywane organom rządowym lub władzom publicznym, chyba że w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Zaprenumerowanie naszego Newslettera

Jeżeli, zgodnie z art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO wyraziło wyraźną zgodę, używamy Państwa adresu e-mail do regularnego wysyłania Państwu naszego biuletynu. Do otrzymania biuletynu wystarczy podanie adresu e-mail. Subskrypcję można w każdej chwili anulować poprzez link na końcu każdego newslettera lub wysyłając e-mail na adres info@vam2.com.

Formularz kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie aktualnego adresu e-mail, abyśmy mogli właściwie odpowiedzieć na zapytanie.

Dalsze informacje są podawane dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami jest zgodne z Art. Art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu złożonego przez Państwa wniosku.

Zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane naszych klientów przetwarzamy w ramach procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatność i dostawę lub wykonanie.

Przetwarzane dane obejmują dane dotyczące zapasów, dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności oraz osoby, których dotyczy przetwarzanie, należą do naszych klientów, potencjalnych klientów i innych partnerów handlowych. Przetwarzanie danych ma na celu świadczenie usług kontraktowych w ramach zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu stosujemy sesyjne pliki cookie do przechowywania zawartości koszyka oraz stałe pliki cookie do przechowywania statusu logowania.

Przetwarzanie jest oparte na sztuce. 6 para. 1 lit. b) (wykonywanie transakcji na zlecenie) oraz c) (wymagane prawem archiwizowanie) DSGVO. Wymagane są informacje niezbędne do sporządzenia i realizacji zamówienia. Ujawniamy dane osobom trzecim tylko w ramach ekstradycji, płatności lub w ramach zezwoleń i zobowiązań prawnych wobec radców prawnych i organów. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy (np. na życzenie klienta przy dostawie lub płatności).

Prawo do informacji

W serwisach internetowych Weiss AG mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane i w jakim celu zostały one zapisane. Informacje te mogą być również przekazywane drogą elektroniczną.

Ujawnianie danych

Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Ujawniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
 • Zgodziłeś się na to zgodnie z artykułem. 6 para. 1 S. 1 lit. a DSGVO
 • ujawniacz zgodnie z art. Paragraf 6. 1 S. 1 lit. f DSGVO jest zobowiązana do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu zakładać, że mają Państwo w przeważającej mierze uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia informacji zgodnie z art. 1. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c DSGVO, jak również jest to prawnie dopuszczalne i zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO jest zobowiązana do uregulowania stosunków handlowych z Państwem.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

W celu ochrony Państwa danych osobowych Weiss AG podejmuje niezbędne środki ostrożności oraz odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec dostępowi osób trzecich.

reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA świadczonej przez Google Inc. (Google), aby chronić Twoje zgłoszenia za pomocą formularzy internetowych na tej stronie. Wtyczka ta sprawdza, czy jesteś osobą, aby zapobiec (ab)używaniu niektórych funkcji strony internetowej przez boty spamowe (zwłaszcza komentarze). To zapytanie pluginu obejmuje przesłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi Google reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane zostaną przekazane i wykorzystane przez Google. Państwa adres IP jest jednak wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jako taki jest anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z tej usługi przez użytkownika. Adres IP podany przez reCaptcha z Państwa przeglądarki nie może być łączony z innymi danymi Google.
Gromadzenie danych podlega przepisom o ochronie danych osobowych firmy Google (Google Inc.). Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie Polityka prywatności Google.
Korzystając z usługi reCAPTCHA, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Polityka dotycząca plików cookie dla VAM2

Czym są Ciasteczka

Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich profesjonalnych stron internetowych, strona ta wykorzystuje pliki cookie, które są maleńkimi plikami pobieranymi na Twój komputer, w celu poprawy komfortu użytkowania. Ta strona opisuje, jakie informacje gromadzą, jak ich używamy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Podzielimy się również tym, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, jednak może to spowodować obniżenie jakości lub "złamanie" niektórych elementów funkcjonalności strony. Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule Wikipedii na temat plików cookie HTTP.

Jak używamy ciasteczek

Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcjonalności i funkcji, które dodają do tej strony. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie jesteś pewien, czy są one potrzebne, czy nie, w przypadku gdy są one wykorzystywane do świadczenia usług, z których korzystasz.

Wyłączanie ciasteczek

Możesz uniemożliwić ustawienie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce (patrz Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się jak to zrobić). Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie będzie miało wpływ na funkcjonalność tej i wielu innych stron internetowych, które odwiedzasz. Wyłączenie obsługi plików cookie zazwyczaj powoduje również wyłączenie niektórych funkcji i właściwości tej strony. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Wyłączanie ciasteczek

 • Ciasteczka związane z kontem

  Jeśli założysz u nas konto, będziemy używać cookies do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Pliki te będą zazwyczaj usuwane po wylogowaniu się, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać po wylogowaniu, aby zapamiętać Twoje preferencje dotyczące strony.

 • Pliki cookie związane z logowaniem

  Używamy plików cookie po zalogowaniu się, aby zapamiętać ten fakt. Dzięki temu nie musisz się logować za każdym razem, gdy odwiedzasz nową stronę. Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane lub usuwane po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych funkcji i obszarów tylko po zalogowaniu.

 • Pliki cookie związane z biuletynami e-mailowymi

  Ta strona oferuje usługi subskrypcji newslettera lub poczty elektronicznej i pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętania, czy użytkownik jest już zarejestrowany i czy wyświetlać pewne powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych/niezarejestrowanych użytkowników.

 • Zamówienia związane z przetwarzaniem ciasteczek

  Ta strona oferuje funkcje handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia, że zamówienie jest zapamiętywane pomiędzy stronami, abyśmy mogli je prawidłowo zrealizować.

 • Pliki cookie związane z badaniami ankietowymi

  Od czasu do czasu oferujemy użytkownikom ankiety i kwestionariusze, aby dostarczyć im ciekawych spostrzeżeń, pomocnych narzędzi lub aby lepiej zrozumieć naszą bazę użytkowników. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki cookie w celu przypomnienia, kto już brał udział w ankiecie, lub w celu zapewnienia użytkownikowi dokładnych wyników po zmianie strony.

 • Pliki cookie związane z formularzami

  Podczas przesyłania danych za pomocą formularza, np. na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, mogą być ustawione pliki cookie, aby zapamiętać dane użytkownika do późniejszej korespondencji.

 • Ciasteczka preferencji strony

  Aby dostarczyć Ci wspaniałych wrażeń z korzystania z tej strony, udostępniamy funkcję pozwalającą ustawić preferencje dotyczące sposobu działania tej strony podczas korzystania z niej. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić cookies, tak aby te informacje mogły być wywoływane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą wpływają Twoje preferencje.

Ciasteczka osób trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach stosujemy również cookies dostarczone przez zaufane osoby trzecie. W poniższej sekcji opisano, z jakimi plikami cookie osób trzecich mogą się Państwo spotkać za pośrednictwem tej strony.

 • Ta strona korzysta z Google Analytics, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, aby pomóc nam zrozumieć, jak korzystać z witryny i sposoby, które możemy poprawić swoje doświadczenie. Te pliki cookie mogą śledzić rzeczy, takie jak czas spędzony na stronie i stron, które odwiedzasz, abyśmy mogli nadal produkować angażujące treści.

  Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

 • Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i dokonujemy subtelnych zmian w sposobie dostarczania strony. Gdy wciąż testujemy nowe funkcje, pliki te mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia, że użytkownik otrzymuje spójne doświadczenie podczas korzystania ze strony, a my rozumiemy, które optymalizacje nasi użytkownicy cenią sobie najbardziej.

 • Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest dla nas, aby zrozumieć statystyki dotyczące liczby osób odwiedzających naszą stronę, które rzeczywiście dokonują zakupu, i w związku z tym jest to rodzaj danych, które te pliki cookie będą śledzić. Jest to dla Ciebie ważne, ponieważ oznacza to, że możemy precyzyjnie tworzyć prognozy biznesowe, które pozwalają nam monitorować nasze reklamy i koszty produktów w celu zapewnienia najlepszej możliwej ceny.

 • Kilku partnerów reklamuje się w naszym imieniu, a partnerskie pliki cookie śledzenia po prostu pozwalają nam sprawdzić, czy nasi klienci weszli na stronę za pośrednictwem jednej z naszych stron partnerskich, tak abyśmy mogli je odpowiednio zaksięgować i, w stosownych przypadkach, umożliwić naszym partnerom partnerskim zapewnienie wszelkich bonusów, które mogą zapewnić Państwu za dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Miejmy nadzieję, że to wyjaśniło wiele rzeczy dla Ciebie i jak już wcześniej wspomniano, jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, czy potrzebujesz, czy nie, zazwyczaj bezpieczniej jest zostawić cookies włączone w przypadku, gdy współdziałają one z jedną z funkcji, z których korzystasz na naszej stronie.
Jeśli jednak nadal szukasz więcej informacji: Kontakt